NGHỆ THUẬT KIM CỔ 60-17/02/2021 : Cách hóa trang các vai diễn trên sân khấu