Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Ai là con trai của N.P Trọng - Nguyễn phú trường là một bí ẩn.