Phát hiện 2 giọng ca vàng mới được khai quật ở chợ Nhật Tảo (Da Bà Bầu)