Tâm Thức Việt - Anh Chi

TTV Thứ Tư 03.03.2021🎯 Như TQ, Nhật cho phép tuần duyên bắn tàu nước ngoài tiếp cận quần đảo Senkaku