Nov|18|AM| Luật Sư TT.Trump cho biết đã sẵn sàng đưa một số vụ kiện bầu cử lên Tối Cao Pháp Viện.

***************************** WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA ***************************** News Theme 2 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license.