#435 19NOV20: BUỔI HỌP BÁO CHẤN ĐỘNG CỦA CÁC LUẬT SƯ TRUMP TEAM!

#tranmaico #news #trump #biden #election #435 19NOV20: BUỔI HỌP BÁO CHẤN ĐỘNG CỦA CÁC LUẬT SƯ TRUMP TEAM!