12 ngàn tỷ liệu có kéo nổi Vietnam Airlines ra khỏi vũng lầy?

12 ngàn tỷ liệu có kéo nổi Vietnam Airlines ra khỏi vũng lầy? https://www.facebook.com/phan.ha.7524/posts/10215391840104035 Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv