Vì sao công an cộng sản được thời và đắc thế?

Vì sao công an cộng sản được thời và đắc thế? https://www.voatiengviet.com/a/cong-an-quan-doi-bang-lai-xe-ho-khau/5667404.html Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv