Dân oan đứng đợi đoàn Đại Biểu Quốc Hội nhưng k thấy ai ?

Người dân sân đón đại biểu quốc hội tại huyện Chương Mỹ Hà Nội,nhưng đợi mòn mỏi mà không thấy đoàn nào tới .Nguồn Đình Tuấn https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199513678448152&id=100051685639782