TÂM TÌNH CÙNG CỰU QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

Mình Chánh Tâm tình cựu quân nhân QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA còn đảng ở Việt Nam chia sẻ tâm tình với bà con cô bác Anh chị .Nguồn Minh Chánh https://www.facebook.com/minhnguyen.chanh.79