#436 20NOV20: LS CÙA TT TRUMP XÁC NHẬN TIN CHÍNH PHỦ MỸ TỊCH THU SERVER!

#tranmaico #news #trump #biden #election #436 20NOV20: LS CÙA TT TRUMP XÁC NHẬN TIN CHÍNH PHỦ MỸ TỊCH THU SERVER!