Luật sư Rudy Giuliani DẬP Facebook, Tweeter..Mắng Biden Bán đứng Nước Mỹ

Luật sư riêng của TT Trump, ông Rudy Giuliani thách thức các ông lớn mạng xã hội và tố cáo sự tham nhũng, hủ bại của gia đình ông Biden.