Đảng nhốt nhân dân – Quốc tế „xét xử“ cầm quyền VN

Đảng nhốt nhân dân – Quốc tế „xét xử“ cầm quyền VN Lê Trung Khoa – www.thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Bản tin 23.11.2020 Link vượt tường: https://bit.ly/3d3a0BX ------- Đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi tại đây: https://goo.gl/Ws4JoF