NGHỆ THUẬT KIM CỔ 35 - 25/11/2020 : Phượng Liên Cây đại thụ của cải lương Miền Nam