NGHỆ THUẬT KIM CỔ 36-27/11/2020 : Gió đưa cành liễu,20 năm Kim Tiểu Long và Phượng Mai