Thu Lê tâm sự về tư bản Hàn và độc tài CS ViệtNam ngày 30/11

Thu Lê vừa lái xe vừa dạy dỗ đảng cộng sản làm sao phải biết đúng sai để còn hành xử với dân ,chứ k phải hành hạ dân ,hại dân nghe chưa.Nguồn Thu Lê https://www.facebook.com/Tam-quy%E1%BB%81n-ph%C3%A2n-l%E1%BA%ADp-cho-vi%E1%BB%87t-nam-246957349753632/