Bot Ninh Xuân Càng ngày càng lộng hành với cánh tài xế

BẤT CẬP TẠI BOT NINH XUÂN ĐÃ HƠN 1 NĂM QUA MÀ BỘ GTVT CÁC BAN NGHÀNH VẪN KHÔNG CÓ HƯỚNG GIẢI QUYẾT THỎA ĐÁNG CHO NGƯỜI DÂN . BOT NINH XUÂN THÌ NGÀY CÀNG LỘNG HÀNH HƠN VỚI CÁNH TÀI XẾ TỈNH LẠ KHI QUA BOT NINH XUÂN NÀY Nguồn Quang nguyễn BẤT CẬP TẠI BOT NINH XUÂN ĐÃ HƠN 1 NĂM QUA MÀ BỘ GTVT CÁC BAN NGHÀNH VẪN KHÔNG CÓ HƯỚNG GIẢI QUYẾT THỎA ĐÁNG CHO NGƯỜI DÂN . BOT NINH XUÂN THÌ NGÀY CÀNG LỘNG HÀNH HƠN VỚI CÁNH TÀI XẾ TỈNH LẠ KHI QUA BOT NINH XUÂN NÀY . https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235924471315710&id=100046944762263