Bộ sách Cánh Diều: Phụ huynh phía Nam nói ‘đọc không hiểu’, Bộ giáo dục đào tạo vẫn ‘o bế’

Bộ sách Cánh Diều: Phụ huynh phía Nam nói ‘đọc không hiểu’, Bộ giáo dục đào tạo vẫn ‘o bế’ https://trithucvn.org/tin-tuc-vn/bo-sach-canh-dieu-phu-huynh-cac-tinh-phia-nam-noi-doc-khong-hieu-bo-giáo dục đào tạo-van-o-be.html Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv