Đất Tranh chấp chính quyền vẫn cho bên kia xây nhà đập rãnh thoát nước của bị đơn

Đất hai bên tranh chấp thì chính quyền tự động cấp giấy phép xây dựng trên mảnh đất. của dân.Khi xây dựng thì bên kia đập hết phần rảnh thoát nước của bên tranh chấp làm dân k có nước để xài chỉ biết kêu la.Nộp đơn lên chính quyền giải quyết thì k ai làm việc vậy hỏi Pháp luật để làm gì?.Nguồn Đà Lạt Hoa https://www.facebook.com/profile.php?id=100022675233310