Dec|01|AM|Luật Sư TT.Trump tuyên bố “Không có Tổng Thống đắc cử cho tới khi đại cử tri bỏ phiếu”.

***************************** WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA ***************************** News Theme 2 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license.