1/12/2020 :Kim Jong Un ,đã tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-Vũ Hán của Trung Quốc

1/12/2020 :Kim Jong Un ,đã tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-Vũ Hán của Trung Quốc