NGHỆ THUẬT KIM CỔ 45-23/12/2020 : Tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương