HOAI TAM: DŨNG TAYLOR VỤ ÁN 6000 USD CÁ ĐỘ ĐÁ BANH.