TÀI TỬ JONVOIGHT (Cha Angelina Jolie): ĐỪNG BUỒN, CHƯA XONG ĐÂU !