Jan|11|BỂ LỐP SÌ phải chăng bị bắt thiệt? Vì không xuất hiện tại QH để tuyên bố truất phế TTT