Việt cộng và Trung cộng Sụp Đổ theo kịch bản nào?

Đa số người Việt ở trong và ngoài nước đều mong chờ và hy vọng Hoa Kỳ có thể đánh đổ Trung cộng, rồi sau đó giúp Nhân dân VN đánh đổ Việt cộng, hoặc Trung cộng sụp đổ thì Việt cộng cũng sẽ sụp đổ. Vậy mong chờ và hy vọng của người Việt vào việc này có cơ sở không? Tôi sẽ phân tích và bình luận đề giúp quí vị hiểu rõ. Trong video này có 2 phần: I/ Trung cộng sụp đổ chỉ theo 2 kịch bản 1/ Hoa Kỳ có đánh đổ được Trung cộng không? Chắc chắn là không, bởi HK chỉ có thể làm suy yếu TC. Hiện nay TC đã có FTA với ASEAN, Hiệp định tự do Khu vực với 15 nước, trong đó có Nhật, Hàn, Úc, New Zealand và 10 nước ASEAN, có Hiệp định đầu tư với EU, các thỏa thuận với các nước Châu Phi và Nam Mỹ. Cho nên HK chỉ có thể làm TC suy yếu mà thôi. Muốn TC sụp đổ thì phải do các yếu tố bên trong Trung cộng. 2/ Nội bộ đảng CSTQ nổi loạn gây tan vỡ đảng và chế độ CSTQ, tạo điều kiện cho Nhân dân TQ đứng lên làm CM xóa bỏ chế độ độc tài CSTQ để xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở TQ. Khả năng có xảy ra được không? Khó! Do Tập Cận Bình đã tiêu diệt hết mầm mống đối lập trong đảng CSTQ. 3/ Nhân dân TQ đứng lên làm Cách mạng: Khó!, Chưa thấy có các tổ chức chính trị để lãnh đạo Nhân dân TQ. Sự lãnh đạo từ bên ngoài rất khó vì TQ không sử dụng các MXH của Mỹ. Trung cộng có sức mạnh và kinh nghiệm trong việc xử lý vấn đề nội bộ: Ví dụ vụ Hongkong là 1 ví dụ điển hình. 4/ Như vậy trong tất cả các kịch bản để Trung cộng có thể sụp đổ thì không kịch bản nào có thể làm cho TC sụp đổ trong vòng 5 năm tới. Nhưng Nhân dân Vn ở trong và ngoài nước hoàn toàn có đủ khả năng để diệt Việt cộng trong 5 năm tới và dễ hơn rất nhiều. II/ Việt cộng sụp đổ theo kịch bản nào? #Lsnguyenvandai Liên hệ viber, telegram: +49-179-413-7618 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/nguyenvandaiandfriends