Phản biện báo thiên tả Người Việt của chủ bút Đỗ Dzũng bẻ cong sự kiện 6/1 hòng nhục mạ lá cờ VNCH

Phản biện tờ báo thiên tả Người Việt của chủ bút Đỗ Dzũng bẻ cong sự kiện 6/1 hòng nhục mạ lá cờ VNCH #trustmedia #chinhtri #hoaky #tintucmy #trump #biden #diemtin #tintuc #vietnam #bolsa #littlesaigon