Bất nhân và vô cảm ...

Bất nhân và vô cảm ... https://www.facebook.com/giolunglay13/posts/2897813827169262 Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv