13/1/2021: Người ở Hồng Kông, thay đổi hình đại diện Twitter, để phản đối sự kiểm duyệt.

13/1/2021: Người hâm mộ TT Trump ở Hồng Kông, thay đổi hình đại diện Twitter, để phản đối sự kiểm duyệt.