DTV Thuyết Minh: Diễn từ tạm biệt đầy xúc động của TT Donald Trump gửi đến Quốc dân Hoa Kỳ

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Diễn từ của TT Donald Trump gửi lời chia tay đến Quốc dân Hoa Kỳ. Tạm biệt ngài Trump, ông sẽ vẫn mãi là Tổng thống của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại ông vào năm 2024! * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7