NGHỆ THUẬT KIM CỔ 49-20/01/2021 : Những ky ức về xuân ,trước 1975