DTV

Người Việt mang Cờ Vàng biểu tình ủng hộ TT Trump là đúng hay sai?