Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Độc tài CSVN xúc phạm Hội đồng Nhân quyền LHQ