DTV

Nước cờ siêu đẳng và táo bạo của TT Trump khiến đảng Dân Chủ rơi vào thế thập diện mai phục