NGHỆ THUẬT KIM CỔ

NGHỆ THUẬT  KIM CỔ 62-22/02/2021 : Sự khác biệt giữa  viết Cải Lương và Hồ Quảng của các thầy tuồng