Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Bộ công an dậy sóng, Tô Lâm mất ghế Bộ trưởng Bộ công an.