27.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.41°C / 31.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.67°C / 31.22°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.53°C / 31.33°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.77°C / 30.97°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.94°C / 32.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.35°C / 30.59°C

NIÊM YẾT CÔNG TY: Tái cấu trúc tài chính chiến lược, vượt khủng hoảng. Mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

NIÊM YẾT CÔNG TY: Tái cấu trúc tài chính chiến lược, vượt khủng hoảng. Mừng ngày Doanh nhân Việt Nam
Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam” Lễ ký kết hợp tác đối tác chiến lược giữa AFA Capital & PYS Travel đã diễn ra dưới đại diện 2 bên: Đại diện PYS Travel ông Trần Sỹ Sơn Đại diện AFA Capital ông Nguyễn Minh Tuấn Hi vọng sự hợp tác này sẽ mang đến những khởi đầu suôn sẻ và những thành công tốt đẹp cho cả 2 bên. Hứa hẹn sự kết hợp này sẽ tạo nên nhiều đột phá trong tương lai. Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và chúc mừng lễ ký kết hợp tác giữa PYS Travel và AFA Capital diễn ra thành công tốt đẹp! --- #TaiChinhKinhDoanh Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam - Vietnam Wealth Advisors (VWA) Facebook: https://www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam Tiktok: https://www.tiktok.com/@taichinhkinhdoanhvwa Spotify: https://open.spotify.com/show/4fVFOPGua325fIsoTvW6M6 Chia sẻ từ Long Phan: https://www.facebook.com/long.phan1 Khách mời Nguyễn Minh Tuấn: https://www.facebook.com/tuantreasury - CEO Công ty AFA Capital: http://afacapital.vn Liên hệ AFA Capital: https://bit.ly/2R2KkjU ---- - #WealthIntelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư: https://www.afa.edu.vn/wealth-intelligence/ Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp. Tuân theo chuẩn mực của Uỷ ban Chuẩn mực Cố vấn Tài chính công chứng quốc tế (CFP Board of Standards) áp dụng cho môi trường tại Việt Nam. “CFP” viết tắt bởi “Certified Financial Planner” (Cố vấn tài chính công chứng) là chứng chỉ chuyên môn quốc tế về tài chính cá nhân được công nhận toàn thế giới. - CGBA: #PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu: https://www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/ CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia). - FANPAGE AFA: http://bit.ly/378FQKM

Related Articles