26.01°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.13°C / 31.38°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.54°C / 30.99°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.26°C / 28.74°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.24°C / 29.07°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.28°C / 26.77°C
SP_WEATHER_THứ_6
22.65°C / 30.22°C

DTV Thuyết Minh: TT Trump thề đánh bại đảng Dân Chủ, "Chúng ta không còn sự lựa chọn!"

DTV Thuyết Minh: TT Trump thề đánh bại đảng Dân Chủ, "Chúng ta không còn sự lựa chọn!"
DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Tổng Thống thứ 45 Donald Trump vận động tranh cử tại Cullman, Alabama ngày 21/8/2021, bày tỏ sự quyết tâm đánh bại đảng Dân Chủ cực tả để bảo vệ nước Mỹ vì không còn lựa chọn nào khác. (Phần 3) * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7

Related Articles