26.01°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.13°C / 31.38°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.54°C / 30.99°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.26°C / 28.74°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.24°C / 29.07°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.28°C / 26.77°C
SP_WEATHER_THứ_6
22.65°C / 30.22°C

DTV Thuyết Minh: Toàn văn diễn thuyết rực lửa của TT Trump tại Hội nghị CPAC, Dallas, TX

DTV Thuyết Minh: Toàn văn diễn thuyết rực lửa của TT Trump tại Hội nghị CPAC, Dallas, TX
DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Toàn văn diễn thuyết của Tổng Thống thứ 45 Donald Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) diễn ra tại Dallas, Texas vào ngày 11/7/2021. * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7

Related Articles