26.01°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.13°C / 31.38°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.54°C / 30.99°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.26°C / 28.74°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.24°C / 29.07°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.28°C / 26.77°C
SP_WEATHER_THứ_6
22.65°C / 30.22°C

TBT Nguyễn Phú Trọng khai chiến với các tướng lĩnh quân đội khi yêu cầu mọi sĩ quan kê khai tài sản?

TBT Nguyễn Phú Trọng khai chiến với các tướng lĩnh quân đội khi yêu cầu mọi sĩ quan kê khai tài sản?
Theo dự thảo được Bộ Quốc phòng Việt Nam ban hành hôm 15/9, mọi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công viên chức quốc phòng... sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập... Theo Bộ này, mục đích của việc ban hành dự thảo là để bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền kiểm soát của quân đội, để từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng quân đội trong sạch. Vì sao Luật Phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã có từ năm 2005, và Luật này đã sửa đổi năm 2018, đến năm 2020 Chính phủ còn ban hành Nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị... bao gồm cà quân đội và công an... Nhưng đến nay Bộ Quốc phòng Việt Nam mới ra Dự thảo buộc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công viên chức quốc phòng... phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. (!?) Có một nghịch lý, Việt Nam có ban chỉ đạo phòng chống th * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7

Related Articles