26.01°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.13°C / 31.38°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.54°C / 30.99°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.26°C / 28.74°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.24°C / 29.07°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.28°C / 26.77°C
SP_WEATHER_THứ_6
22.65°C / 30.22°C

DTV Thuyết Minh: Toàn văn diễn thuyết rực lửa dưới mưa của TT Trump tại Cullman, Alabama

DTV Thuyết Minh: Toàn văn diễn thuyết rực lửa dưới mưa của TT Trump tại Cullman, Alabama
DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Tổng Thống thứ 45 Donald Trump diễn thuyết vận động tranh cử tại Cullman, Alabama ngày 21/8/2021. Bất chấp thời tiết mưa gió, khoảng 50 ngàn người ủng hộ đã đứng chật cứng trong buổi vận động để nghe Tổng Thống Trump diễn thuyết về chương trình nghị sự Cứu Lấy Nước Mỹ. * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7

Related Articles