27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.87°C / 28.06°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.95°C / 30.84°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.74°C / 25.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.65°C / 29.93°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.23°C / 27.47°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.01°C / 29.7°C

Biểu Tình , Tẩy Chay Ca Sĩ Đàm Vĩnh hưng tại Georgia - Atlanta Mỹ - Nguyên Nhân , Tại Sao ?

Biểu Tình , Tẩy Chay Ca Sĩ Đàm Vĩnh hưng tại Georgia - Atlanta Mỹ - Nguyên Nhân , Tại Sao ?
#N10Tv #TruongQuocHuy #damvinhhung Khi Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đến Biểu Diễn tại Tiểu Bang Georgia TP Atlanta nơi có Cộng Đồng Việt Nam khá đông tại Nước Mỹ , Trong cộng đồng Việt nam đòi tẩy chay và phản đối sự có mặt của Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng , Nguyên Nhân Vì Sao Mời Quí Vị Theo Dõi buổi nói chuyện của Huy cùng với Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tại TP Atlanta - Georgia để biết thêm về việc này . Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UCs_qVVbQ0Oc-IuN-3JKWRZw/join

Related Articles