28.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.47°C / 31.84°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.19°C / 30.32°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.17°C / 31.98°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.15°C / 28.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.35°C / 27.65°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.04°C / 31.5°C

Biểu Tình , Tẩy Chay Ca Sĩ Đàm Vĩnh hưng tại Georgia - Atlanta Mỹ - Nguyên Nhân , Tại Sao ?

Biểu Tình , Tẩy Chay Ca Sĩ Đàm Vĩnh hưng tại Georgia - Atlanta Mỹ - Nguyên Nhân , Tại Sao ?
#N10Tv #TruongQuocHuy #damvinhhung Khi Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đến Biểu Diễn tại Tiểu Bang Georgia TP Atlanta nơi có Cộng Đồng Việt Nam khá đông tại Nước Mỹ , Trong cộng đồng Việt nam đòi tẩy chay và phản đối sự có mặt của Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng , Nguyên Nhân Vì Sao Mời Quí Vị Theo Dõi buổi nói chuyện của Huy cùng với Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tại TP Atlanta - Georgia để biết thêm về việc này . Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UCs_qVVbQ0Oc-IuN-3JKWRZw/join

Related Articles