27.01°C
SP_WEATHER_THứ_2
22.83°C / 32.41°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.41°C / 31.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.67°C / 31.22°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.53°C / 31.33°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.77°C / 30.97°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.94°C / 32.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.35°C / 30.59°C

Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm Thành Cổ Quảng Trị Little Sai Gon -California

Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm Thành Cổ Quảng Trị Little Sai Gon -California

Related Articles