26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

Phil Dong và Ngoc Hien TV bình luận Vinfast tại Mỹ

Phil Dong và Ngoc Hien TV bình luận Vinfast tại Mỹ
Ngoc Hien TV mời Phil Dong bình luận xe Vinfast tại Mỹ.Mời khán giả theo dõi. ---------------------------- Rất cần CĐM đóng góp vào quỹ pháp lý của Phil Dong vào các vụ kiện dân sự: https://www.paypal.com/paypalme/phildongyoutube ----------------------------- Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UChP4HUinJ0wTQ5av6Zt7YWw/join Chuyên phản biện, phân tích và bình luận về các nhân vật, chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam và Thế giới. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm các lời bình luận trong kênh hay người được mời nói chuyện trong kênh. ------------------------------- Kênh chia sẻ cuộc sống và công nghệ https://www.youtube.com/@PoorNRich ------------------------- Địa Chỉ Kênh : https://www.youtube.com/@PhilDong -------------------------- #vinfast #phildong #phildongmoinhat #phildongyoutube #phildongbinhluan #phildongphantich #phildonglaai

Related Articles