27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.87°C / 28.06°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.95°C / 30.84°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.74°C / 25.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.65°C / 29.93°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.23°C / 27.47°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.01°C / 29.7°C

Phil Dong - Ngoc Hien Livestream :Vinfast héo, phong trào BK75 cút, Ngô Kỷ

Phil Dong - Ngoc Hien Livestream :Vinfast héo, phong trào BK75 cút, Ngô Kỷ
3:00 Bình luận về Vinfast tại Mỹ 56:40 Bình loạn bình luận khán giả 1:30:00 Phong trào BK 75 cút 2:00:00 Ngô Kỷ: chống học thuyệt cộng sản chứ không chống cá nhân cộng sản ---------------------------- Rất cần CĐM đóng góp vào quỹ pháp lý của Phil Dong vào các vụ kiện dân sự: https://www.paypal.com/paypalme/phildongyoutube ----------------------------- Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UChP4HUinJ0wTQ5av6Zt7YWw/join Kênh chuyên phản biện, phân tích và bình luận về các nhân vật, chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam và Thế giới. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm các lời bình luận trong kênh hay người được mời nói chuyện trong kênh. ------------------------------- Địa Chỉ Kênh : https://www.youtube.com/@PhilDong -------------------------- Tặng Ebook cho khán giả https://drive.google.com/file/d/1Bd506jLTEerrhxsUyOuR7xde4peh0hnz/view #phildong #phildongmoinhat #phildongyoutube #phildongbinhluan #phildongphantich

Related Articles