26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

YouTube,Facebook TikTok sẽ bị cấm tại Việt Nam?

YouTube,Facebook TikTok sẽ bị cấm tại Việt Nam?
Chính quyền Việt Nam nói rằng nếu các mạng xã hội không biên giới không ngăn chặn nội dung độc hại thì sẽ bị cấm hoạt động? YouTube,Facebook TikTok sẽ bị cấm tại Việt Nam? #phildong #phildongyoutube #phildongmoinhat

Related Articles