32.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
26.71°C / 37.51°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.02°C / 38.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.9°C / 37.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.41°C / 35.42°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.15°C / 31.25°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.99°C / 30.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.19°C / 29.13°C

Vinfast VF8 ở Mỹ bị triệu hồi tất cả do kg an toàn

Vinfast VF8 ở Mỹ bị triệu hồi tất cả do kg an toàn
Vinfast VF8 bị triệu hồi đó màn hình không thấy gì gây ra những vấn đề không an toàn. Tính đến này chỉ có 111 chiếc VF8 bàn giao cho khách hàng, hơn 100 chiếc làm press Car và hơn 700 chiếc đang nằm trong bãi xe #phildong #phildongyoutube #vinfast

Related Articles