26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

Phil Dong is going live! Vin Nô Hồ Kiều lừa tao

Phil Dong is going live! Vin Nô Hồ Kiều lừa tao
Hãy chung tay đóng góp phí luật sư giúp Phil Dong:chỉ cần vài thao tác đơn giản qua gofundme an toàn tuyệt đối khi giao dịch https://gofund.me/4a320a34 Hoặc qua: https://www.paypal.com/paypalme/phildongyoutube ----------------------------- Đăng ký kênh bình luận về vấn đề xã hội,cuộc sống https://www.youtube.com/@PoorNRich Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UChP4HUinJ0wTQ5av6Zt7YWw/join Kênh chuyên phản biện, phân tích và bình luận về các nhân vật, chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam và Thế giới. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm các lời bình luận trong kênh hay người được mời nói chuyện trong kênh. ------------------------------- Địa Chỉ Kênh : https://www.youtube.com/@PhilDong -------------------------- Tặng Ebook cho khán giả https://drive.google.com/file/d/1Bd506jLTEerrhxsUyOuR7xde4peh0hnz/view #phildong #phildongmoinhat #phildongyoutube #phildongbinhluan #phildongphantich

Related Articles