26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

Phil Dong and Ng Tien Dung is going live

Phil Dong and Ng Tien Dung is going live
Hãy chung tay đóng góp phí luật sư giúp Phil Dong:chỉ cần vài thao tác đơn giản qua gofundme an toàn tuyệt đối khi giao dịch https://gofund.me/4a320a34 Hoặc qua: https://www.paypal.com/paypalme/phildongyoutube ----------------------------- Đăng ký kênh bình luận về vấn đề xã hội,cuộc sống https://www.youtube.com/@PoorNRich Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UChP4HUinJ0wTQ5av6Zt7YWw/join Kênh chuyên phản biện, phân tích và bình luận về các nhân vật, chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam và Thế giới. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm các lời bình luận trong kênh hay người được mời nói chuyện trong kênh. ------------------------------- Địa Chỉ Kênh : https://www.youtube.com/@PhilDong -------------------------- Tặng Ebook cho khán giả https://drive.google.com/file/d/1Bd506jLTEerrhxsUyOuR7xde4peh0hnz/view #phildong #phildongmoinhat #phildongyoutube #phildongbinhluan #phildongphantich

Related Articles