32.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
26.71°C / 37.51°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.02°C / 38.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.9°C / 37.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.41°C / 35.42°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.15°C / 31.25°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.99°C / 30.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.19°C / 29.13°C

Vinfast có doanh số "khủng" ở Mỹ và xe VF8 chạy đầy đường ! Ngô Kỷ giữ quan điểm khen xe Vinfast

Vinfast có doanh số "khủng" ở Mỹ và xe VF8 chạy đầy đường ! Ngô Kỷ giữ quan điểm khen xe Vinfast
Vinfast chỉ giao được 17 chiếc VF8 vào quí 1 năm 2023 tại Hoa Kỳ Vì sao Vinfast gặp khó khăn ở Mỹ Các YouTubers dơ ở Mỹ nói xe Vinfast chạy đầy đường Ngô Kỷ giữ quan điểm khen xe Vinfast và nói Vinfast là công ty tư nhân không liên quan đến cộng sản. Ngô Kỷ chống cộng là chống "tiểu thuyết CS" chứ không chống cá nhân CS ----------------------- Đóng góp vào Quỹ Pháp Lý Phil Dong : Paypal.me/PhildongYouTube https://www.paypal.com/paypalme/PhildongYouTube ------------------------- Tặng Ebook do chính Phil Dong là tác giả " Hành Trình Từ Xóm Đĩ Đến Canada Free Ebook ( Vietnamese) https://drive.google.com/file/d/1Bd506jLTEerrhxsUyOuR7xde4peh0hnz/view ------------------------ Địa Chỉ Chính Thức Của Kênh : https://www.youtube.com/@UChP4HUinJ0wTQ5av6Zt7YWw Kênh chia sẻ cuộc sống và công nghệ https://www.youtube.com/@UCL5M-yLAUCoF-9b0UGjCgyA -------------------------- #vinfast #phildong #phildongmoinhat #phildongyoutube #phildongbinhluan #phildongphantich #phildonglaai

Related Articles